• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

Doar dezvoltarea, pas cu pas, a soluţiilor inovatoare ne poate ţine pe valul succesului – interviu cu Vitalie Coceban, Administrator al Î.S. ”Fiscservinform”

Douăzeci de ani de evoluţie profesională în domeniu - începând cu implementarea primelor servicii de poştă electronică în administraţia publică centrală şi până la lansarea sistemelor avansate de telecomunicaţii speciale; de la prima pagină web a guvernului şi pînă la servicii electronice publice, destinate persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova. Continuare

Riscuri şi provocări în imprimarea de sine stătător a documentelor primare

Corespunzător prevederilor punctului 5 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 (cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“) - „Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale”. Continuare

Dificultăți la accesarea serviciilor electronice fiscale

În legătură cu efectuarea lucrărilor tehnice de operatorul ce prestează SFS şi Î.S. „Fiscservinform” servicii de acces la internet - Î.S. ”Centrul Telecomunicații Speciale”, comunicăm că puteţi întâmpina dificultăți la accesarea și utilizarea serviciilor electronice fiscale. Continuare

Î.S. „Fiscservinform” - calitate, securitate şi inovaţii

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) constituie catalizator al interacţiunii dintre cetăţeni, sfera de afaceri şi instituţiile publice prin platforme şi tehnologii electronice inteligente, fiind totodată un factor cheie pentru eficientizare a sistemului de e-guvernare al Republicii Moldova. Continuare

Î.S. „Fiscservinform” comercializează blanchete pe hîrtie specială și formulare tipizate de documente primare cu regim special

În contextul liberalizării procesului de acordare a diapazonului de serii și numere pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special, Serviciul Fiscal de Stat a lansat în exploatare industrială serviciul electronic ,,Comanda on-line a formularelor tipizate (COFT) (www.servicii.fisc.md). Prin intermediul acestui serviciu contribuabilii pot solicita diapazonul de serii și numere pentru cantitatea necesară de formulare tipizate de documente primare cu regim special. Avînd la îndemînă seriile și numerele, agentul economic poate purcede la imprimarea acestora pe suport de hîrtie specială, de sine stătător, sau apelînd la suportul altor companii specializate în domeniu. Continuare

La mulţi ani!

Sărbătorile de iarnă să fie un bun prilej de a Vă reîntâlni cu oamenii dragi, care Vă inspiră, Vă dau aripi, respectul şi dragostea pe care le meritaţi din plin. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 551   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71