• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

De ziua profesională a lucrătorului fiscal!

Astăzi, Serviciul Fiscal al Republicii Moldova aniversează 25 de ani de activitate. În aceşti ani SFS au fost atinse rezultate semnificative în reformarea sistemului fiscal, realizate per ansamblu în serviciul contribuabilului. Continuare

Oportunităţi de angajare pentru studenţii din cadrul UTM

În contextul „Tîrgului locurilor de muncă”, organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei la 29 mai curent, Î.S.,,Fiscservinform” a participat cu mai multe oferte de angajare pentru studenţii care îşi doresc să înceapă sau să avanseze în carieră alături de întreprinderea noastră. Continuare

Ediţia actualizată a Codului Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2015

Abonaţii publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.md” deja au recepţionat Codul Fiscal al Republicii Moldova actualizat la data de 1 mai curent. Recentele modificări, aprobate prin legea nr. 71 din 12 aprilie 2015, care a fost publicată în MO nr. 102-104 din 28 aprilie 2015, le sunt disponibile abonaţilor şi în versiunea electronică a revistei, accesibilă pe site-ul www.monitorul.fisc.md. Continuare

Specialişti calificaţi - baza unui Call centru de succes!

Eficienţa unui Centru de apel, în mare măsură, e determinată de către factorul uman. Abilităţile şi profesionalismul cu care abordează echipa noastră de operatori sarcinile înaintate sunt elementele cheie în prestarea calitativă a serviciilor de asistenţă telefonică. Astfel, ne asumăm o mare parte din responsabilităţile legate de confortul şi comoditatea cetăţeanului. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 519   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71