• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

Aplică semnătura electronică „Fiscservinform” în cadrul serviciului „e-Cerere”

Deținătorii semnăturii electronice „Fiscservinform” au oportunitatea să creeze, să semneze și să expedieze în regim on-line cererile către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic „e- Cerere”. Sistemul înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor ,,Înregistrarea on-line ca plătitorilor de TVA” și „Gestionarea on-line a subdiviziunilor” cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale. Instrumentul este destinat contribuabililor – utilizatori (autorizați) ai portalului www.servicii.fisc.md care dețin semnătura electronică și doresc să depună cererea privind înregistrare/ modificare/ sistare/ închidere subdiviziunilor și/sau înregistrare/anulare on-line în calitate de plătitor T.V.A. și răspund cerințelor mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritățile fiscale. Continuare

La mulți ani Fiscservinform !

Astăzi, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” marchează 8 ani de la fondare, este un moment special, de bucurie și împărtășire a realizărilor. Au fost 8 ani plini de provocări și de schimbări, dar toate acestea ne-au făcut mai puternici și mai hotărîți să dezvoltăm și să lansăm noi soluții IT. Continuare

Monitorizează sfera de aplicare a „Semnăturii Electronice Fiscservinform”

Titularii „semnăturii electronice Fiscservinform” au posibilitatea să primească notificări la adresa de e-mail referitor la aplicarea cu succes a semnăturii în cadrul serviciilor electronice, prin intermediul „SecureSign”. Metoda de notificare are scopul de a înștiința utilizatorul privind serviciul electronic în cadrul căruia s-a aplicat semnătura electronică și informația generală privind certificatul cheii publice. Pentru a primi aceste mesaje și a beneficia de aceast serviciu, utilizatorii trebuie să bifeze în cadrul aplicației „SecureSign”, instalată preventiv pe calculator, în rubrica „Setări/Notificări”, opțiunea Notificare pe email-ul din certificat sau Notificare pe un alt e-mail indicat. Totodată, titularul dispune de posibilitatea selectării informației parvenite, bifînd opțiunile „Mesajul simplu” sau „Mesaj detaliat”. Continuare

Inspectorii fiscali familiarizați cu SIA „Impozitul pe avere”

În contextul implementării Legii Parlamentului R.M. nr. 138 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” a fost aprobată punerea în aplicare din data de 01.01.2016 a Impozitului pe avere și completarea Codului Fiscal cu titlu nou –Titlul VI1 –Impozitul pe avere. Continuare

Î.S. „Poșta Moldovei” un partener de încredere în distribuirea „Semnăturii electronice Fiscservinform”

Dezvoltarea tehnologiei digitale și necesitatea îmbunătăţirii continue a serviciilor electronice la cerinţele actuale ale societăţii, a impulsionat Î.S. „Fiscservinform” să-și eficientizeze procesele de activitate. Astfel, începînd cu 1 octombrie 2016 Î.S. „Fiscservinform” a stabilit relații de parteneriat cu Î.S. „Poșta Moldovei”. Colaborarea se reflectă în asigurarea livrării produselor oferite de către întreprindere. Cu ajutorul rețelei de distribuție prin intermediul celor 37 oficii poștale teritoriale ale „Poștei Moldovei”, Fiscservinform asigură recepționarea și livrarea „Semnăturii electronice Fiscservinform” în toată țara. În acest context aduce contribuabililor o nouă facilitate: recepționarea semnăturii electronice în cel mai scurt timp, absolut gratuit pe întreg teritoriul țării. Continuare

Serviciul electronic „RGEFF” și „Semnătura electronică Fiscservinform”

Utilizează „Semnătura electronică Fiscservinform” la semnarea şi expedierea facturii fiscale prin intermediul serviciului „Registrul general electronic al facturilor fiscale” (SIA „RGEFF”). Amintim că, conform art. 1181 al Codului fiscal al Republicii Moldova, „Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A., inclusiv al valorii impozabile ajustate în condițiile art. 98, depășește suma de 100000 lei”. Factura fiscală trebuie să fie înregistrată, semnată și expediată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Continuare

La mulți ani, Chișinău !

Mult stimați locuitori ai Capitalei! Cu prilejul Hramului oraşului Chişinău, Î.S. „Fiscservinform” Vă adresează cele mai calde felicitări, urări de sănătate, succese și realizări remarcabile în activitatea zilnică, perseverenţă şi performanţă în toate, pentru că împreună contribuim la progresul, prosperarea şi promovarea oraşului nostru. Această zi de sărbătoare să aducă lumină în casele Dumneavoastră şi să fie ziua plină de evenimente frumoase petrecute alături de oamenii dragi. Sperăm că, oraşul nostru să cunoască o dezvoltare dinamică, îndreptată spre atingerea unui nivel de trai mai prosper a cetăţenilor. Oraşul să devină mai pitoresc, mai modern şi mai aproape de valorile spre care tinde societatea ţării noastre. La mulţi ani tuturor locuitorilor capitalei şi oaspeţilor oraşului! Continuare

„Semnătura electronică Fiscservinform” livrată gratuit în toată țara

Centrul de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate al Î.S. „Fiscservinform” a pus mereu accent pe deservirea rapidă și calitativă a clientului. Totodată, scopul primordial al serviciului de certificare este să ofere cît mai multă comoditate contribuabililor care utilizează serviciile electronice. Astfel, pentru a oferi plus valoare și pentru a fi mai aproape de contribuabili, pune la dispoziție serviciul de livrarea gratuită a semnăturii electronice oriunde în țară. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 622   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512