• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

Semnătura electronică Fiscservinform mai accesibilă

Suntem permanent cu gândul la clienții noștri, iar pentru a le ușura activitatea am lansat serviciul de achitare prin MPay a pachetului „Semnătura electronică Fiscservinfrom”. MPay este serviciul guvernamental de plăți electronice, un instrument informațional cu ajutorul cărui pot fi achitate diverse servicii on-line. Continuare

Dragi prieteni, colegi și parteneri!

În ajunul sărbătorilor Pascale permiteți-ne să Vă dorim multă bucurie, sănătate, fericire, liniște în suflet și gânduri senine! Fie ca lumina şi căldura Paştelui să vă încălzească sufletele, să vă deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Continuare

Î.S. „Fiscservinfrom” continuă campania de informare a tinerii generații

Vrei să dezvolți societatea în care trăiești? Creează, comunică și aplică în practică ceea ce promovezi! Pe parcursul a 8 ani de activitate Î.S. „Fiscservinfrom” și-a lărgit spectrul de servicii prestate și produse comercializate, reieșind din necesitățile contribuabililor și așteptările tinerei generații. În acest scop, nu ezităm să participăm de fiecare dată când avem ocazia la acțiuni de intensificare a comunicării cu cetățenii și agenții economici. Continuare

Stimaţi contabili,

Astăzi este un bun prilej de a Vă adresa calde şi sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale. Activitatea dumneavoastră este privită ca un instrument de gestionare, calculare şi păstrare a echilibrului în toate ramurile economiei. Nici o întreprindere, instituţie, organizaţie, nu poate fi concepută fără munca unui contabil. Continuare

La mulți ani, pentru Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Cu ocazia împlinirii a 6 ani de activitate echipa Î.S. „ Fiscservinform” vine cu un mesaj de felicitare pentru partenerul nostru special P.P„Monitorul Fiscal FISC.MD” dorindu-le activitate prosperă, idei noi și succese mari în dezvoltarea de mai departe a tuturor scopurilor şi obiectivelor propuse. Acordăm o atenție deosebită colaborării noastre și suntem onorați să vă avem în calitate de parteneri. Continuare

Astăzi studenți, mâine profesioniști

Î.S. „Fiscservinform” susține și încurajează implicarea tinerei generație în diferite proiecte și acțiuni de informare și aplicare a conformării voluntare a contribuabililor. Astfel, studenții Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) au participat la un concurs cu genericul: „Radiografia economiei Republicii Moldova prin prisma administrării fiscale. Studii de analiză economico-financiară”. Evenimentul s-a desfășurat la data de 24 martie 2017 fiind cea de-a 8 întâlnire a cercului ştiinţific studenţesc „Analiza Economico - Financiară a Entităţilor” care activează sub egida catedrei “Contabilitate și Analiză Economică” din cadrul ASEM. Continuare

Fii generos, împarte accesul la informații

Celebrează împreună cu noi aniversarea de 6 ani a Monitorului Fiscal FISC.MD și Ziua Internațională a Contabilului. La procurarea oricărui abonament în perioada 27 martie -10 aprilie 2017 primești în dar o cutie de ciocolate. Ciocolatele vor fi oferite după prezentarea ordinului de plată de către abonat la adresele: Continuare

Viitorii contabili de la USM, instruiți în domeniul serviciilor fiscale electronice

Ce posibilități oferă Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru a găsi răspunsuri la cele mai diverse întrebări din domeniul contabilității, auditului și finanțelor, ce servicii electronice există pentru a facilita activitatea contabilului și cum se poate de obținut semnătura electronică — aceste și alte subiecte au fost discutate cu studenţii şi masteranzii Facultăţii și Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Stat. Evenimentul a fost deschis de către Directorul Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, dna Rodica Musteața, care s-a referit la importanța continuării studiilor și lărgirea competențelor pentru a căpăta o valoare profesională sporită. Continuare

Restabilește gratuit parola dispozitivului semnăturii electronice

Stimați contribuabili, în scopul elucidării unor aspecte ce țin de procedura de modificare/restabilire a parolei pentru: a) autentificare pe site-urile servicii.fisc.md și pki.fsi.md b) utilizarea dispozitivului criptografic - eToken Î.S. „Fiscservinform” vă aduce la cunoștință că, procedura de modificare a parolei pentru site-urile www.servicii.fisc.md și www.pki.fsi.md se efectuează prin intermediul adresei de email. Continuare

Centrul de Instruire mai aproape de contribuabili

Centrul de Instruire din cadrul Î.S. „Fiscservinfrom” acordă o atenţie deosebită procesului de informare, consultare şi instruire a contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Astfel, în scopul consolidării aptitudinilor utilizatorilor în exploatarea acestor servicii, Î.S. „Fiscservinform” a creat o platformă unică de informare http://cursuri.fsi.md/ro unde agenții economici au posibilitatea să vizualizeze toate programele de instruire și să-l aleagă pe cel mai convenabil. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 657   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512