Centrul de certificare are o pagină web nouă

Centrul de Certificare al Î.S.„Fiscservinform” a lansat o nouă versiune a paginii web, aceasta poate fi accesată la aceiași adresă pki.fsi.md. Acum aveți posibilitatea să navigați pe o pagina nouă, modernizată și bine organizată. Funcționalitățile site-ului au fost păstrate, fiind optimizat și structurat procesul de comandă on-line, informațiile privind activitatea centrului de certificare, lista serviciilor unde poate fi utilizată semnătura, precum și ultimele noutăți din domeniu, unde reprezentanții media precum și contribuabilii se pot familiariza cu cele mai recente evenimente, comunicate şi noutăți. La fel noua versiune a paginii poate fi ușor accesată și utilizată și de pe dispozitivele mobile. Continuare

Raportarea electronică centralizată către SFS, CNAM și CNAS – forma IPC18

Ghișeul unic de raportare a fost implementat cu scopul de a simplifica procesul de raportare financiară şi statistică prin unificarea mai multor rapoarte destinate diferitor instituții publice. Astfel, în cadrul platformei recent lansate este integrat formularul electronic „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta — IPC18”, care include informații atât pentru Serviciul Fiscal de Stat, cât și pentru Compania Națională de Asigurări în Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale. Continuare

Instruiri pentru contribuabili

Dacă vrei să afli cum poți ține pasul cu ultimele tendințe în materie fiscală, care sunt metodele simple și în același timp foarte eficiente în utilizarea serviciilor fiscale electronice sau vrei să cunoști mai multe informații despre: Continuare

„Ghișeul unic de raportare electronică” lansat

Stimați contribuabili, Vă informăm că la data de 27 ianuarie 2018 a fost lansat Ghișeul Unic de Raportare Electronică - platformă care oferă posibilitatea de raportare centralizată către mai multe instituții publice. Astfel, contribuabili pot accesa pagina web - www.raportare.gov.md, pentru a face cunoștință cu noul portal și a se familiariza cu toate funcționalitățile acestuia. Continuare

Serviciile fiscale electronice au înregistrat mai multe accesări în 2017

Lansat în anul 2008 site-ul www.servicii.fisc.md reprezintă o sursă importantă de informare și o platformă comodă de utilizare a serviciilor fiscale electronice pentru contribuabilii din Republica Moldova. Pe parcursul anilor funcționalitățile portalului a fost permanent îmbunătățite fiind totodată lansate noi servicii electronice. Potrivit datelor înregistrate până la finele anului 2017, de acces la serviciile fiscale electronice beneficiau circa 43 700 agenți economici echivalentul a peste 94 000 de utilizatori cu un total de 4 878 952 de accesări, ceia ce constituie cu un milion mai mult decât în 2016. Continuare

ATENȚIE! Program extins de muncă pentru operatorii Centrului Unic de Apel

În scopul oferirii consultațiilor necesare tuturor utilizatorilor serviciilor fiscale electronice, începând de astăzi 23 ianuarie până la data de 25 ianuarie 2018, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat va activa cu program extins. Astfel, operatorii vor asigura consultarea contribuabililor în procesul de prezentare a dărilor de seamă în format electronic, oferind totodată răspuns la anumite întrebări din domeniul legislației fiscale, conform graficului: Continuare

Ghișeu unic de raportare pentru contribuabili

Raportarea electronică devine tot mai solicitată și utilizată de către contribuabili, în acest context, curând, urmează a fi lansat un serviciu nou „Ghișeul Unic de Raportare Electronică„ - o platformă unde va fi posibilă raportarea centralizată electronică către mai multe instituții publice. Inițiativa implementării platformei este condiționată de realizarea acțiunii pct. 3.12 din „Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.966 din 09.08.2016. Continuare

„Contul Unic” serviciu nou pentru contribuabili

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat a lansat din 02 ianuarie curent, serviciul „Contul Unic” în cadrul sistemului „Contul curent al contribuabilului”- care permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale şi verificarea statutului curent al tuturor restanțelor la Bugetul Public National. De asemenea, acesta reprezintă un instrument de formare a notei de plată pentru obligațiile fiscale și achitarea ei prin virament la instituțiile financiare unde contribuabilul deține conturi de decontare. În rezultat, contribuabilii au posibilitatea să transfere o singură dată pe lună suma integrală pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor care vor fi redirecționate către destinațiile de buget prestabilite. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 694   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512