• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

Ziua Funcţionarului public!

La data de 23 iunie, marcăm Ziua profesională a funcționarului public. Această sărbătoare vine sa sublinieze rolul important și responsabil pe care îl au funcționarii publici în dezvoltarea societății în care trăim. Cu acest frumos prilej Î.S. „Fiscservinform” adresează tuturor persoanelor care activează în sectorul public cuvinte de mulțumire și profundă gratitudine pentru activitatea desfășurată. Vă dorim mult succes, multă perseverență, răbdare și determinare în misiunea grea, dar atât de importantă pe care o îndepliniți pentru binele societății. Continuare

Semnătura electronică Fiscservinform - calitate înaltă la un preț redus

După o lună de la lansarea campanie promoționale „Semnătura electronică Fiscservinform- calitate înaltă la un preț redus” a fost înregistrată o creștere considerabilă a numărului contribuabililor care au ales să utilizeze serviciile noastre. Rezultatele obținute se datorează în mare parte încrederii dumneavoastră față de serviciile pe care le prestăm, iar acest fapt ne motivează să evoluăm și să performăm continuu în domeniul de activitate. Continuare

17 MAI - ZIUA MONDIALĂ A TELECOMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Cu prilejul zilei mondiale a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale consemnată la data de 17 mai a fiecărui an, în numele ÎS Fiscservinform, dar și personal, adresez tuturor angajaților întreprinderii un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi inovații în domeniul Administrării și dezvoltării sistemului informațional fiscal din Republica Moldova. Continuare

În atenția titularilor semnăturii electronice Fiscservinform!

Stimați titulari, Centrul de Certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă îndeamnă să verificați valabilitatea semnăturii electronice obținute pe dispozitiv criptografic (flash) în aprilie-mai a anului 2016. Vă reamintim, că Centrul de Certificare al Î.S. „Fiscservinform” la data de 28 aprilie 2016 a lansat prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, iar certificatele cheilor publice au fost emise cu un termen de valabilitate de 1 (un) an (în corespundere cu art. 32 al Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic). Continuare

Un an de la lansarea „Semnăturii electronice Fiscservinform”

Astăzi, Centrul de Certificare al Î.S. „Fiscservinform” împlinește un an de la lansarea semnăturii electronice avansate calificate. Marcăm acest eveniment importat prin lansarea unei campanii promoționale pentru utilizatorii serviciilor electronice din Republica Moldova. Astfel, în perioada 28.04.2017-28.07.2017 oferim reduceri de preț pentru următoarele servicii: - 13% reducere de preț pentru serviciul de reînnoire a semnăturii electronice (preț final 200 lei) - 10% reducere de preț pentru pachetul „Semnătura electronică Fiscservinform” (preț final 350 lei) Continuare

Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” cu grijă față de contribuabili

Centrul de apel este o subdiviziune structurală a Î.S. „Fiscservinform”, care activează începând cu anul 2009, cu scopul de a asigura suportul informativ-consultativ şi tehnic contribuabililor privind utilizarea sistemelor informaţionale automatizate de raportare şi comunicare fiscală. De asemenea, activitatea centrului contribuie la formarea unei interacţiuni favorabile şi operative între contribuabili şi Serviciul Fiscal. Serviciile centrului sunt prestate de un colectiv calificat, instruit şi competent, care garantează cea mai bună asistenţă prin asigurarea suportului telefonic şi on-line. Mai nou, de la începutul anului, echipa call-centrului oferă asistență și consultanță în domeniul legislației fiscale. Înțelegem importanța și necesitatea serviciului în perioada de raportare, iar pentru a fi mai aproape de contribuabili, ne-am adaptat noilor tehnologii informaționale și noilor canale de comunicare: email, chat și social media, în acest fel suntem convinși că oferim instrumente pentru maximă accesibilitate, într-un mod mai rapid și modern. Continuare

Налоговый визит как визит вежливости

Вступил в силу Приказ Государственной Налоговой Службы № 428 от 27 марта 2017 об утверждении указаний по нанесению налоговых визитов, сообщает monitorul.fisc.md. В соответствии с Приказом, текущие условия требуют жизнеспособного партнерства между Государственной Налоговой Службой и налогоплательщиками с целью создания условий для ознакомления налогоплательщиков с действующим законодательством, правильностью его применения, начислением и полной уплатой налогов и других обязательных платежей, а также в целях предупреждения налоговых нарушений. Для этого необходимо создать специальную процедуру деятельности ГНС – налоговый визит. Continuare

Semnătura electronică Fiscservinform mai accesibilă

Suntem permanent cu gândul la clienții noștri, iar pentru a le ușura activitatea am lansat serviciul de achitare prin MPay a pachetului „Semnătura electronică Fiscservinfrom”. MPay este serviciul guvernamental de plăți electronice, un instrument informațional cu ajutorul cărui pot fi achitate diverse servicii on-line. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 666   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512