• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

„Monitorul Fiscal FISC.MD”: abonarea-2017 continuă

Campania de abonare la produsele P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” – revista „Monitorul Fiscal FISC.MD” și ediția electronică www.monitorul.fisc.md continuă. În 2017 revenim la formula veche – 6+1. Astfel, abonații noștri vor primi mai multe informații utile, numărul revistelor tipărite incluse în pachetele de abonare pentru anul viitor fiind: 6 ediții de autor + Codul fiscal al Republicii Moldova actualizat. Continuare

Promovarea conformării fiscale în rândul tinerii generații

Studenții Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) au participat la un workshop gratuit, cu genericul: „Conformarea voluntară a contribuabililor și decalajul fiscal”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Contabilitate din cadrul ASEM în colaborare cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. „Fiscservinform” și Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”. Scopul evenimentului a fost de a educa și informa tânăra generație referitor la posibilitățile, măsurile și acțiunile de conformare voluntară a contribuabililor. Continuare

Registrul gajului bunurilor mobile cu „Semnătura Electronică Fiscservinform”

Autentifică-te și semnează în cadrul „Registrului garanțiilor reale mobiliare” cu ajutorul semnăturii electronice eliberate de către Centrul de Certificare din cadrul Î.S. „Fiscservinform”. Conform pct.12 a Regulamentului cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 210 din 26.02.2016, de acces la serviciu pot beneficia următorii subiecți: Continuare

Suspendarea semnăturii electronice

Stimați contribuabili, Centrul de cerificare din cadrul Î.S. „Fiscservinform” pune la dispoziția utilizatorilor semnăturii electronice o nouă rubrică „Suspendarea semnăturii electronice” care oferă posibilitatea posesorului semnăturii să-și suspende certificatul cheie publice pentru o anumită perioadă. Continuare

Facilitează procesul de raportare prin conectarea la serviciile fiscale electronice

Ești avocat? Ești executor judecătoresc? Administrezi o companie cu mai mult de 5 salariați angajați? Atenție! Au mai rămas zile numărate până la data de 25 februarie 2017 - perioada de raportare electronică! Pentru că Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” este mereu alături de fiecare contribuabil și oferă ocazia de a profita de servicii la cel mai înalt nivel, vă prezentăm cei PAȘII necesari a fi parcurși prin 2 ETAPE simple : Continuare

A crescut nivelul credibilității și a încrederii clienților vis-a-vis de serviciile prestate și produsele comercializate în anul 2016 de Î.S. „Fiscservinform”

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” încă de la înființare s-a impus prin profesionalism și competență, îndreptându-și întotdeauna atenția către nevoile clienților. În acest scop întreprinderea noastră mereu tinde să-și diversifice gama de servicii și produse, prin aplicarea unei politici de îmbunătățire continue a calității acestora, astfel încât să corespundă nivelului așteptărilor clienților. Un indicator de performanță prin care o companie este recunoscută îl reprezintă gradul de satisfacție al clienților reflectat prin deservire calitativă, responsabilitatea de executare a contractelor în termenii stabiliți, seriozitate, promptitudine și receptivitate. Continuare

Date statistice privind accesarea site-ului www.servicii.fisc.md pentru anii 2015-2016

Lansat în anul 2008 site-ul www.servicii.fisc.md este actualmente unul din principalele surse de informare pentru cetățenii în domeniul fiscal. Site-ul pune la dispoziţia utilizatorilor modulele de raportare și interacțiune cu Serviciul Fiscal de Stat, precum și informaţii, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea Serviciului Fiscal de Stat. De-a lungul timpului site-ul a fost reactualizat și modificat fiind îmbunătățite și adăugate noi compartimentele și serviicii electroncice. Continuare

Pașii de conectarea la serviciile fiscale electronice

Stimați contribuabili, anul 2017 a venit cu noi modificări în legislația fiscală, astfel, conform prevederilor art. 187 alin. (21) lit. d) și e) din Codul Fiscal, începând cu 01 ianuarie 2017 subiecții care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției și contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Ținând cont de necesitatea respectării noilor prevederi, vă prezentăm succint informații privind modul de conectarea la serviciile fiscale electronice, actele de bază care trebuie prezentate, pașii care trebuie săi urmați precum și alte informații utile. Respectiv, pentru conectarea la serviciile fiscale electronice agenții economici au obligativitatea să corespundă cu următoarele cerințe: Continuare

Modificări în legislația fiscală

Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă informează că, conform prevederilor art. 187 alin. (21) lit. d) și e) din Codul Fiscal, începând cu 01 ianuarie 2017 de către subiecții care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției și de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 637   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512