• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

La mulți ani, Chișinău !

Mult stimați locuitori ai Capitalei! Cu prilejul Hramului oraşului Chişinău, Î.S. „Fiscservinform” Vă adresează cele mai calde felicitări, urări de sănătate, succese și realizări remarcabile în activitatea zilnică, perseverenţă şi performanţă în toate, pentru că împreună contribuim la progresul, prosperarea şi promovarea oraşului nostru. Această zi de sărbătoare să aducă lumină în casele Dumneavoastră şi să fie ziua plină de evenimente frumoase petrecute alături de oamenii dragi. Sperăm că, oraşul nostru să cunoască o dezvoltare dinamică, îndreptată spre atingerea unui nivel de trai mai prosper a cetăţenilor. Oraşul să devină mai pitoresc, mai modern şi mai aproape de valorile spre care tinde societatea ţării noastre. La mulţi ani tuturor locuitorilor capitalei şi oaspeţilor oraşului! Continuare

„Semnătura electronică Fiscservinform” livrată gratuit în toată țara

Centrul de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate al Î.S. „Fiscservinform” a pus mereu accent pe deservirea rapidă și calitativă a clientului. Totodată, scopul primordial al serviciului de certificare este să ofere cît mai multă comoditate contribuabililor care utilizează serviciile electronice. Astfel, pentru a oferi plus valoare și pentru a fi mai aproape de contribuabili, pune la dispoziție serviciul de livrarea gratuită a semnăturii electronice oriunde în țară. Continuare

Livrarea „Semnăturii electronice Fiscservinform” la oficiu

Ofertă specială pentru toți utilizatorii serviciilor electronice din Republica Moldova. Î.S. „Fiscservinform” are grijă de clienții săi și face tot posibilul să fie pe măsura așteptărilor. Înțelegînd valoarea timpului în administrarea unei afaceri, precum și a organizării unui „Time management” bun, întreprinderea pune la dispoziția contribuabililor livrarea gratuită a semnăturii electronice. Procedura este foarte simplă! La completarea cererii on-line, în rubrica „informații livrare” se indică adresa de facto a oficiului solicitantului și nu este neapărat de a fi indicată adresa juridică a instituției. Continuare

ANUNȚ

Satisfacerea nevoilor contribuabililor rămîne a fi unul din obiectivele de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. În acest context, în scopul popularizării procedurii privind conectarea la serviciile fiscale electronice, Vă aducem la cunoştinţă faptul că începînd cu data de 9 septembrie 2016, ora14:00, pe portalul www.fisc.md, va fi disponibilă lecţia video privind „Procedura de conectare la serviciile fiscale electronice” . Continuare

Eşti binevenit în echipa Î.S. „Fiscservinform”

Dacă eşti în căutarea unui job interesant, unde munca depusă va fi pe deplin apreciată - eşti binevenit în echipa Î.S. „Fiscservinform”. Aici ai oportunitatea să faci parte dintr-o echipă tînără şi de succes, formată din oameni excepţionali şi foarte diferiţi, care să-ţi ofere şansa de a te manifesta şi dezvolta profesional. Continuare

Ziua profesională a lucrătorului financiar

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului financiar, Vă adresăm sincere felicitări și calde mulțumiri pentru neobosita trudă a DVS, pentru profesionalism şi abnegaţie. Vă dorim un viitor senin, plin de căldură, recunoştinţă şi satisfacţie morală. Să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Continuare

Comandă acum formulare tipizate

În scopul creierii unei colaborării transparente, eficiente și de durată cu agenții economici Î.S. „Fiscservinform” pune la dispoziția acestora un serviciu foarte comod și ușor de utilizat - Serviciul electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Prin intermediul acestui serviciu contribuabilii au posibilitatea de a comanda electronic şi de a ridica cantitatea solicitată de formulare tipizate. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 615   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512