• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

De ziua financiarului!..

Stimate finanţist, activitatea pe care o desfăşuraţi vine să garanteze stabilitate şi protecţie economiei ţării noastre. Iar complexitatea şi importanţa acestei îndeletniciri nobile devine tot mai relevantă în condiţiile social-economice actuale. Continuare

Centrul de apel al Î.S. „Fiscserviform” a asigurat suportul tehnico-informaţional pe perioada electorală 2015

Recent, au finisat alegerile locale la nivelul întregii republici. Agitaţia electorală s-a făcut simţită pe întreg teritoriul ţării, inclusiv la Centrul de Apel al Comisiei Electorale Centrale, care a realizat suportul informativ, consultativ şi tehnic pentru cetăţeni şi funcţionarii electorali. În acest an, Centrul a fost găzduit de către Î.S. „Fiscserviform”, care, cu ajutorul operatorilor săi calificaţi şi dispunând de resurse tehnice performante, a asigurat buna desfăşurare a procesului. Continuare

De ziua profesională a lucrătorului fiscal!

Astăzi, Serviciul Fiscal al Republicii Moldova aniversează 25 de ani de activitate. În aceşti ani SFS au fost atinse rezultate semnificative în reformarea sistemului fiscal, realizate per ansamblu în serviciul contribuabilului. Continuare

Oportunităţi de angajare pentru studenţii din cadrul UTM

În contextul „Tîrgului locurilor de muncă”, organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei la 29 mai curent, Î.S.,,Fiscservinform” a participat cu mai multe oferte de angajare pentru studenţii care îşi doresc să înceapă sau să avanseze în carieră alături de întreprinderea noastră. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 522   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71