• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

Viitorii contabili de la USM, instruiți în domeniul serviciilor fiscale electronice

Ce posibilități oferă Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru a găsi răspunsuri la cele mai diverse întrebări din domeniul contabilității, auditului și finanțelor, ce servicii electronice există pentru a facilita activitatea contabilului și cum se poate de obținut semnătura electronică — aceste și alte subiecte au fost discutate cu studenţii şi masteranzii Facultăţii și Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Stat. Evenimentul a fost deschis de către Directorul Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, dna Rodica Musteața, care s-a referit la importanța continuării studiilor și lărgirea competențelor pentru a căpăta o valoare profesională sporită. Continuare

Restabilește gratuit parola dispozitivului semnăturii electronice

Stimați contribuabili, în scopul elucidării unor aspecte ce țin de procedura de modificare/restabilire a parolei pentru: a) autentificare pe site-urile servicii.fisc.md și pki.fsi.md b) utilizarea dispozitivului criptografic - eToken Î.S. „Fiscservinform” vă aduce la cunoștință că, procedura de modificare a parolei pentru site-urile www.servicii.fisc.md și www.pki.fsi.md se efectuează prin intermediul adresei de email. Continuare

Centrul de Instruire mai aproape de contribuabili

Centrul de Instruire din cadrul Î.S. „Fiscservinfrom” acordă o atenţie deosebită procesului de informare, consultare şi instruire a contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Astfel, în scopul consolidării aptitudinilor utilizatorilor în exploatarea acestor servicii, Î.S. „Fiscservinform” a creat o platformă unică de informare http://cursuri.fsi.md/ro unde agenții economici au posibilitatea să vizualizeze toate programele de instruire și să-l aleagă pe cel mai convenabil. Continuare

Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat mereu în sprijinul contribuabililor

Centrul Unic de Apel asigură suportul tehnico-informațional necesar tuturor utilizatorilor serviciilor electronice fiscale, prin crearea unei interacţiuni favorabile şi operative între contribuabili şi portalul www.servicii.fisc.md. Serviciile centrului sunt prestate de către un colectiv calificat, instruit şi competent, care oferă consultaţii telefonice și suport on-line pentru contribuabili atât în domeniul utilizării serviciilor electronice de raportare, cât și în domeniul legislației fiscale. Continuare

Abonații „Monitorul Fiscal FISC;MD” vor beneficia de o ofertă excepțională susținută de ACAP

Asociaţia Obştească „Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova” (ACAP RM) vine cu o ofertă specială pentru abonații Publicației. De o reducere de 5% din prețul cursurilor pentru contabili, organizate de către ACAP RM vor beneficia cei care vor procura unul dintre abonamentele Publicației pe anul 2017, până la finele anului. Continuare

Prezintă on-line DECLARAȚIA PE VENIT cu „Semnătura Electronică Fiscservinform”

În conformitate cu legislația fiscală, persoanele fizice urmează să depună până la data de 2 mai 2017 Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET-15) pentru anul 2016. Prin urmare, vă îndemnăm să utilizați serviciile electronice de raportare, iar pentru a folosi și mai eficient timpul dumneavoastră semnați nelimitat toate declarațiile cu „Semnătura electronică Fiscservinform” inclusiv și în serviciul „Declarația electronică”. Continuare

Mult stimate Doamne și Domnișoare!

Cu frumoasa ocazia a zilei de 8 Martie, echipa Î.S.„Fiscservinform” transmite tuturor doamnelor și domnișoarelor gânduri senine, dorindu-le să aibă parte de sănătate, respect și împliniri frumoase. Continuare

Suntem receptivi la doleanțele Dumneavoastră

Stimați utilizatori, din dorința de a perfecționa calitatea serviciilor prestate și a produselor comercializate, şi pentru că dorim să Vă oferim cele mai utile și interesante articole din domeniul fiscal şi contabil, Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” Vă îndeamnă să luați parte la procedura de evaluare a satisfacției clientului. Formularul de chestionar îl găsiți în revista nr.2(36) din luna februarie 2017. Vă rugăm să îl expediați, completat, la adresa noastră: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 6, etaj 3, birou 320, sau, scanat, la adresa: secretariat@monitor.tax. De asemenea, chestionarul poate fi îndeplinit direct în ediția electronică a publicației, pe www.monitorul.fisc.md. Continuare

Serviciul Fiscal de Stat nu va accepta dările de seamă pe hârtie

Stimați contribuabili, potrivit noilor prevederi din art. 187 alin. (21) lit. d) din Codul Fiscal al RM, de la 1 ianuarie 2017, agenții economici care au în subordine mai mult de cinci angajați trebuie să prezinte utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat informează că de la 1 martie 2017, dările de seamă prezentate pe hârtie nu vor mai fi acceptate. Continuare

Cu drag, de mărţişor!

Odată cu sosirea Primăverii începe o nouă viaţă. Avem motive mai multe să fim mai buni, mai senini, mai sinceri - cu vise noi, cu planuri mari, cu mult curaj şi speranţa unui viitor luminos. 1 Martie este o zi specială, este începutul unui anotimp deosebit, iar cu acest prilej echipa Î.S. „Fiscservinform” Vă dorește să aveți în suflet mereu un soare care să lumineze și să inspire oamenii la fapte frumoase. Să aveţi suficiente motive pentru a simţi fericirea, zâmbiţi mai mult, dăruiți mai mult și trăiți fiecare clipă la intensitate maximă. Fie ca spiritul acestui anotimp să vă bucure. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 650   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71   

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Continuare

Persoanele fizice beneficiază de un nou serviciu electronic de verificare a sumelor achitate în avans către stat 

Pentru asigurarea stabilităţii financiare a Republicii Moldova privind crearea unui buget public suficient, ce va permite dezvoltarea multilaterală a ţării noastre, persoanele fizice şi juridice achită impozite şi taxe către stat. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat are în sarcină exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte a sumelor obligaţiilor fiscale şi colectarea veniturilor la Bugetul Public Naţional. Concomitent, în contextul dezideratelor de schimbare a imaginii autorităţii fiscale, aceasta şi-a propus să sporească gradul de încredere publică în sistemul de administrare fiscală, prin modificarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii, prin creşterea gradului de transparenţă şi prin promovarea principiilor conformării fiscale voluntare. Continuare

Serviciile şi produsele Î.S. „Fiscservinform” - recenziile clienţilor noştri 

În perioada 1-3 octombrie la CIE „Moldexpo” a avut loc Forumul internațional specializat de produse şi servicii pentru afaceri „B2B EXPO”, fiind considerat cea mai importantă platformă de business comunicare din Chişinău. Î.S. „Fiscservinform”, instituţie specializată în dezvoltarea şi prestarea tehnologiilor avansate în beneficiul societăţii a participat la expoziţie cu scopul principal de a oferi publicului informaţii detaliate despre particularităţile activităţii şi specificul sarcinilor realizate de echipa întreprinderii. Continuare

SFS: „Scriem Codul fiscal împreună!” 

Pentru a îmbunătăţi procesul de administrare a activităţii fiscale în Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat a lansat mai multe iniţiative de intensificare a dialogului public-privat, corespunzător Planului de comunicare a SFS pentru 2013-2015. Una din activităţile întreprinse în acest sens vizează elaborarea unui nou modul pe site-ul www.fisc.md şi anume „Scriem Codul Fiscal”. Modulul a fost elaborat de către Î.S. „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS, care-i asigură serviciului şi mentenanţa tehnică. Continuare

Eficienţă prin sinergie. Rezultat mai mare decît suma părţilor implicate 

Cea mai mare valoare pentru PP „Monitorul Fiscal FISC.md” constituie satisfacerea cerinţelor de informare a fiecărui cititor. În acest mod, importanţă majoră se acordă stabilirii celor mai actuale cerinţe ale abonaţilor noştri pe care le putem soluţiona prin intermediul materialelor reflectate în ediţiile revistei. Continuare

Noutăţi 1 - 6 din 512