• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

La mulţi ani, Moldova!

Cu ocazia sărbătorilor naţionale „Ziua independenţei” şi „Ziua Limbii”, echipa Î.S. „Fiscservinform” adresează cele mai alese gînduri de bine tuturor cetăţenilor ţării noastre, dorindu-Vă sănătate, bucurii şi un trai decent într-o ţară liberă, îmbelşugată şi modernă! Continuare

Autorităţile publice vor utiliza exclusiv SIA “e-Factura”

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 (Pct.3, alineat introdus prin HG 461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493), începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală ce are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”. Continuare

Plătitorii de T.V.A. din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat vor încheia un nou Acord de conectare la serviciile electronice fiscale

Pentru modernizarea interacţiunii dintre Serviciului Fiscal de Stat şi contribuabili au fost întreprinse un şir de acţiuni, una dintre care a vizat conectarea la serviciile electronice fiscale a plătitorilor de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat, care au fost aproape 15 000 la număr. Procesul menţionat a avut loc în anul 2011. Continuare

Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai rapid, mai eficient!

Factura electronică este implementată în multe ţări din Europa, fiind un standard, un instrument comod de interacţiune operativă între agenţii economici în activitatea lor pe piaţă. Totodată, privită din prisma administrării fiscale asigură transparenţă şi informare rapidă privind tranzacţiile facturate. Lansarea sistemul informaţional automatizat „e-Factura” în Republica Moldova reprezintă o etapă importantă în modernizarea şi eficientizarea actului de administrare fiscală din ţara nostră. Continuare

Seminare de instruire pentru autorităţile publice care vor utiliza obligatoriu „e-Factura”

Cu începere din 8 august curent a fost dat start seminarelor de instruire, care se vor desfăşura în Centrul de Instruire a IFPS (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 7/2). Scopul lor se axează pe informarea detaliată cu privire la funcţionalitatea SIA „e-Factura”, fiind destinate reprezentanţilor autorităţilor publice vizaţi de Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998. Continuare