Cuvînt introductiv

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (TIC) devin verigi tot mai importante şi mai des utilizate în procesul de eficientizare a activităţilor privind gestionarea datelor. Serviciile electronice îşi fac apariţia în toate sferele de activitate cotidiană a oamenilor – de la simple servicii de asigurare a confortului individual,  până la sisteme complexe de deservire în masă a cetăţenilor. Crearea mecanismelor eficiente de interacţiune electronică între cetăţeni, sfera business şi autorităţile publice reprezintă un factor determinant pentru asigurarea unei dezvoltări durabilă a societăţii  moderne.... Continuare