PLANUL DE ACTIVITATE AL Î.S. „FISCSERVINFORM” PENTRU ANUL 2015

I. ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SISITEMELOR ŞI SERVICIILOR
1.1 Administrarea şi întreţinerea aplicaţiilor Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat
Nr. d/o Activități Termen de realizare (trimestru)
1.1.1 Subsistemul „Gestionarea fluxurilor informaţionale fiscale”  Trim. I-IV
1.1.2 Subsistemul „Evidenţa fiscală a contribuabililor” (IMPOZIT)  Trim. I-IV
1.1.3 Subsistemul „Gestionarea informaţiei trezoreriale” (TREZOR)  Trim. I-IV
1.1.4 Subsistemul „Gestionarea informaţiei vamale” (VAMA)
Trim. I-IV
1.1.5 Subsistemul „Gestionarea modificărilor fiscale” (INSPECTOR)  Trim. I-IV
1.1.6 Subsistemul „Gestionarea patentelor de întreprinzător” (PATENTA)  Trim. I-IV
1.1.7 Subsistemul „Registrul Fiscal” (CODFISC) Trim. I-IV
1.1.8 Subsistemul „Prelucrarea electronică a documentelor fiscale” Trim. I-IV
1.1.9 Subsistemul „Declaraţie electronică” Trim. I-IV
1.1.10 Subsistemul „Declaraţie rapidă” Trim. I-IV
1.1.11 Subsistemul „Cadastrul Fiscal” Trim. I-IV
1.1.12 Subsistemul „Colectarea informaţiilor din surse indirecte” Trim. I-IV
1.1.13 Subsistemul „Comanda on-line a formularelor tipizate” Trim. I-IV
1.1.14 Subsistemul „Crearea şi circulaţia documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi Instituţiile Financiare” Trim. I-IV
1.1.15 Subsistemul „e-Factura” Trim. I-IV
1.1.16 Subsistemul „Contul curent al contribuabilului” Trim. I-IV
1.1.17 Subsistemul „Evidenţa formularelor tipizate de documente primare cu regim special” Trim. I-IV
1.1.18 Subsistemul „Evidenţa operaţiunilor de schimb valutar în numerar” Trim. I-IV
1.1.19 Subsistemul „Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală” Trim. I-IV
1.1.20 Subsistemul „Gateway fiscal” Trim. I-IV
1.1.21 Subsistemul „Gestionarea arhivei electronice a documentelor fiscale” Trim. I-IV
1.1.22 Subsistemul „Registrul general electronic al facturilor fiscale” Trim. I-IV
1.1.23 Subsistemul „Registrul electronic al cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA” Trim. I-IV
1.1.24 Subsistemul de management al centrelor multifuncţionale  Trim. I-IV
1.1.25 Sisteme de operare, servicii şi aplicaţii pentru servere Trim. I-IV
1.1.26 Subsistemul de poştă electronică corporativă  Trim. I-IV
1.1.27 Subsistemul de rapoarte on-line „Intrarea autorizată” (reports.fisc.md)   Trim. I-IV
1.1.28 Subsistemul de gestiune a informaţiilor trezoreriale  www.plati.fisc.md  Trim. I-IV
1.1.29 Sisteme, servicii şi aplicaţii de securitate a informaţiei şi regim Trim. I-IV
1.1.30 Portalul www.fisc.md  Trim. I-IV
1.1.31 Portalul intern.fisc.md  Trim. I-IV
1.1.32 Asigurarea accesului la SISFS pentru alte autorităţi şi instituţii publice  Trim. I-IV
1.1.33 Subsistemul de calculare a salariului şi de evidenţă a veniturilor şi impozitelor în cadrul IFPS şi IFS teritoriale” Trim. I-IV
1.1.34 Subsistemul „Centrul de Apel” Trim. I-IV
1.1.35 Subsistemul „Diseminare Mesaje” Trim. I-IV

1.2 Administrarea şi întreţinerea aplicaţiilor Întreprinderii
Nr. d/o Activități Termen de realizare (trimestru)
1.2.1 Portalul servicii.fisc.md Trim. I-IV
1.2.2 Pagina www.fiscservinform.md Trim. I-IV
1.2.3 Pagina www.vinmoldova.org Trim. I-IV
1.2.4 Subsistemul „Timbru de acciz” Trim. I-IV
1.2.5 Subsistemul de poştă electronică corporativă a întreprinderii Trim. I-IV
1.2.6 Subsistemul de poştă electronică pentru contribuabili fmail.md Trim. I-IV
1.2.7 Subsistemul de management al centrelor multifuncţionale Trim. I-IV
1.2.8 Subsistemul „Managementul documentelor”  Trim. I-IV
1.2.9 Subsistemul „Centrul de Apel”  Trim. I-IV
1.2.10 Subsistemul „Centrul de certificare” Trim. I-IV
1.2.11 Subsistemul „Registrul de programare electronică” Trim. I-IV
1.2.12 Subsistemul „Managementul proiectelor” Trim. I-IV
1.2.13 Subsistemul de evidenţă contabilă Trim. I-IV
1.2.14 Sisteme, servicii şi aplicaţii de securitate a informaţiei şi regim Trim. I-IV
1.2.15 Sisteme de operare, servicii şi aplicaţii pentru servere Trim. I-IV
1.2.16 Subsisteme de monitorizare a resurselor informaţionale Trim. I-IV
1.2.17 Sistemul de interoperabilitate Trim. I-IV
1.2.18 Portalul pki.fsi.md Trim. III-IV

1.3 Administrarea şi întreţinerea altor aplicaţii
Nr. d/o Activități Termen de realizare (trimestru)
1.3.1 Subsistemul de gestionare a documentelor electronice pentru CNI (ELO) Trim. I-IV
1.3.2 Subsistemul „SISFTOAIPA” Trim. I-IV

  1 2 3 4 5  ...    Pagina 1 din 10