Fiscul verifică reţele de comercializare a mărfurilor electrocasnice

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în comun cu reprezentantii Serviciului Vamal a initiat verificarea agentilor economici ce se ocupa de comertul cu marfuri electrocasnice.

Astfel, în perioada 16-21 decembrie curent, au fost supusi verificarii faptice magazinele si depozitele a doi agenti economici ce fac parte din retele de comercializare a marfurilor electrocasnice, fiind inventariate stocurile de marfuri si controlata provenienta lor.

          În rezultatul verificarilor s-a constatat ca agentii economici respectivi vînd marfuri de import (aparate foto, notebook-uri, monitoare, s.a.) contabilizate prin acte de achizitii de la persoane fizice. Pretul marfurilor date fiind de cîteva ori mai mic decît costul acestora, estimat în conditiile importului legal, cu achitarea tuturor drepturilor de import: TVA, accize si taxe vamale. Este de la sine înteles ca asemenea achizitii dubioase pun sub semnul întrebarii legalitatea provenientei bunurilor, dar si, nu în ultimul rînd, calitatea acestor aparate electrocasnice.

În acest sens, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de comun cu functionarii Serviciului Vamal vor continua sa investigheze cazuri similare în scopul stabilirii cailor de introducere ilicita pe teritoriul Republicii Moldova a marfurilor electrocasnice si vor întreprinde actiuni de încasare a tuturor drepturilor de import prevazute de legislatia în vigoare.

Urmeaza de mentionat ca controlul în cauza nu a creat careva impedimente în activitatea curenta a agentilor economici vizati.     

Noutăţi 656 din 709
07.07.2009
Soluţii de optimizare a raportării in afaceri
Proiectul Reforma Cadrului de Reglementare a Activităţii de Întreprinzător şi a Administrării fiscale în Moldova, în perioada februarie-martie, 2009, a desfăşurat un sondaj de opinie cu 1200 contabili din regiunile Cahul, Chişinău, Orhei şi Bălţi. Studiul a fost efectuat cu scopul de a afla părerea contabililor despre procesul de raportare şi de a estima timpul total necesar activităţii de raportare.
De asemenea, s-au aflat informaţii privind numărul rapoartelor prezentate la toate instituţiile, frecvenţa vizitelor la Biroul Naţional de Statistică (BNS), Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) şi Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS); rapoartele considerate de contabili ineficiente etc. Studiul a relevat şi cîteva soluţii pe care contabilii le consideră oportune pentru a reduce povara raportării. Printre acestea sunt: raportarea electronică, prin fax, prin poştă, automatizarea programelor contabile şi prezentarea rapoartelor înainte de data limită. Rezultatele acestui studiu au fost prezentate miercuri, 20 mai, în cadrul unei mese rotunde, găzduite de Camera de Comerţ şi Industrie din Bălţi.
Evenimentul a adunat reprezentanţi ai agenţiilor guvernamentale (IFS, BNS, CNAS) din Bălţi, Sîngerei, Făleşti şi Glodeni, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, în special contabili, din aceste regiuni. În cadrul evenimentului, participanţii au discutat rezultatele studiului şi au expus viziunea lor referitor la oportunităţile de îmbunătăţire a procesului de raportare propuse de autorii studiului.
Mihai Bologan, expert al proiectului USAID|BIZTAR, a menţionat în timpul prezentării că un contabil, deserveşte, în mediu, mai mult de două companii, dacă este din Chişinău sau Bălţi, iar majoritatea celorlalţi deservesc o singură companie. De asemenea, rezultatele studiului arată că un contabil pierde anual o lună de muncă doar pentru raportare în timpul anului şi peste 80% din rapoarte se completează manual. Una dintre concluziile importante ale studiului este că prezentarea rapoartelor constituie 40% din povara de raportare.
Oleg Grigoroi, expert USAID|BIZTAR a menţionat că proiectul USAID|BIZTAR a identificat soluţii, care ar reduce semnificativ povara de raportare: Automatizare, E-raportare, Rapiditate (AER). Experţii proiectului consideră că aceste soluţii sunt viabile, deoarece Automatizarea va reduce timpul pentru colectarea datelor şi completarea raportului , îmbunătăţind calitatea informaţiei; E-raportarea va elimina timpul şi cheltuielile pentru deplasarea spre oficiul de depunere a raportului, iar Rapiditatea va reduce timpul petrecut în rînd şi în birou.
Conform studiului, 40% din contabili au menţionat că 36 rapoarte, printre care rapoartele 5-C, TAT07 şi 1-comerţ, sunt ineficiente, deoarece sunt dificile, prezintă dublări de date şi sunt frecvente. Majoritatea respondenţilor (83%) consideră că rapoartele privind taxele locale trebuie consolidate într-unul singur.
Referitor la îmbunătăţirea procesului de raportare, contabilii consideră că ghişeul unic de primire a rapoartelor şi schimbul de date dintre autorităţi sunt cele mai bune soluţii.
Referindu-se la soluţiile propuse pentru eficientizarea raportării, participanţii la masa rotundă de la Bălţi au avut păreri diferite. Tatiana Neghina, şefa IFS Bălţi, a menţionat că Inspectoratul Fiscal din Bălţi este deschis spre a introduce principiul Ghişeului Unic în raportare. Astfel, agenţii economici ar putea să prezinte rapoartele pentru CNAS, BNS şi IFS într-un singur loc, economisind astfel timp şi bani. Valeriu Muduc, şeful IFS Sîngerei nu consideră automatizarea o soluţie, întrucât marea majoritate a contabililor din regiunile rurale nu ştiu să folosească calculatorul şi vor prefera să completeze rapoartele manual.
El consideră de asemenea că vizitele dese la inspectoratele fiscale nu trebuie să fie o povară, întrucât în aşa fel, contabilii se informează.
Eleonora Balan, şef al Direcţiei generale evidenţa contribuabililor, CNAS, consideră că e-raportarea este o soluţie foarte bună, întrucât CNAS încurajează agenţii economici să prezinte rapoartele în format electronic şi această practică reduce semnificativ timpul în procesul raportării. Studiul USAID|BIZTAR a arătat că peste 50% din contabilii intervievaţi au conexiune la Internet, iar cel puţin 80% au aparate de fax, de asemenea două treimi din ei folosesc programe contabile, ceea ce le-ar permite să utilizeze mai intens posibilităţile noi de raportare, aşa cum sunt e-declaraţiile la IFS sau raportarea prin fax la BNS.
Contabilii prezenţi la eveniment au menţionat că ei salută iniţiativele de simplificare a procesului de raportare în afaceri şi au menţionat că este nevoie ca instituţiile publice să informeze periodic agenţii economici din regiuni despre necesitatea şi finalitatea anumitor rapoarte, precum şi despre schimbările care intervin în procesul raportării.
Discuţii privind raportarea în afaceri cu participarea antreprenorilor, reprezentanţilor agenţiilor guvernamentale centrale şi din teritoriu, vor avea loc şi în oraşele Orhei, Cahul, Edineţ şi Chişinău. Prezentările fac parte din obiectivul proiectului USAID | BIZTAR de a sensibiliza opinia antreprenorilor privind necesitatea de a îmbunătăţi procesul de raportare şi de a reduce timpul necesar acestei activităţi.

revină la lista noutăţilor


  Noutate 512 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD