Instruiri pentru contribuabili

Dacă vrei să afli cum poți ține pasul cu ultimele tendințe în materie fiscală, care sunt metodele simple și în același timp foarte eficiente în utilizarea serviciilor fiscale electronice sau vrei să cunoști mai multe informații despre:

➡️ Ghișeul unic de raportare electronică;

➡️ Modul de completare a Formei IPC18;

➡️ Avantajele modulului „Contul Unic”;

➡️ „e-Factura” și altele:

Te așteptăm la cursurile de instruire în domeniul „Serviciilor fiscale electronice” desfășurate de Centrul de Instruire al Î.S. „Fiscservinfrom”. Află cum poți transforma raportarea și prezentarea declarațiilor către instituțiile publice într-o activitate plăcută și ușoară.

Nu ezitați să accesați pagina noastră pentru a găsi mai multe informații privind activitatea, ofertele și programele de training desfășurate de Centrul de Instruire al Î.S „Fiscservinform” sau contactați-ne la numerele de telefon: 022 822 032 / 068 669 942.

Noutăţi 19 din 709
09.06.2014
Cele mai utilizate trei servicii electronice fiscale

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat este orientată spre evidenţierea oportunităţilor de modernizare a gestiunii fiscale şi implementarea lor, astfel încît reformele desfăşurate să fie în interesul şi serviciul contribuabilului.

Aceste acţiuni au drept rezultat scontat sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor, printr-o mai bună informare a acestora privind drepturile şi obligaţiunile lor fiscale. Reieşind din cele expuse, SFS, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”, a lansat un şir de servicii electronice, care vin să asigure comoditatea subiecţilor impozabili în relaţia lor cu autoritatea fiscală. În acest context, conform unui studiu statistic efectuat cele mai utilizate 3 servicii electronice fiscale sunt:

SIA ”Declaraţie electronică”, potrivit dlui Vitalie Coceban, Administratorului Î.S. „Fiscservinform” - dezvoltarea acestui serviciu este o prioritate pentru întreprindere, iar numărul de 31 975 utilizatori vorbeşte de la sine despre avantajele şi eficienţa pe care le implică această metodă de interacţiune cu SFS în procesul de raportare fiscală.

„Declaraţia electronică” oferă tuturor contribuabililor (persoane fizice sau juridice) posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. Serviciul dat reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul fiscal. De asemenea, oferă posibilitatea de a importa rapoartele fiscale pregătite preventiv în programele de evidenţă contabilă a utilizatorilor.

SIA „Contul curent al contribuabilului”, lansat recent cu sprijinul poporului american prin programul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE), în doar 2,5 luni de la implementare acesta a fost utilizat de 7 500 agenţi economici.

De fapt elaborarea şi lansarea serviciului „Contul curent al contribuabilului” a fost foarte solicitată de agenţii economici. În primul rînd pentru că oferă posibilitatea de vizualizare a informaţiei privind obligaţiunii fiscale a tuturor subdiviziunilor companiei într-un singur cont, pe una sau pe toate clasificaţiile bugetare. Respectiv, dispunând de un calculator conectat la internet, direct de la serviciu sau de la domiciliu, la orice oră, ei îşi pot verifica restanţele sau supraplăţile la Bugetul Public Naţional.

Prin intermediul acestui serviciu am urmărit simplificarea suplimentară a interacţiunii dintre Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili, asigurîndu-le comoditate, simplitate şi operativitate”, comunică dl. Vitalie Coceban.

În vederea realizării obiectivelor enunţate a fost creată o rubrică aparte pe site-ul servicii.fisc.md, în carul căruia utilizatorii se pot informa despre etapele de accesare şi beneficiile SIA „Contul Curent al Contribuabilului”. 

Registrul general electronic al facturilor fiscale”, funcţionarea acestui sistem este reglementată de art. 1181 din Codul fiscal, iar utilizarea lui vizează subiecţii impunerii cu TVA.

Astfel, începînd cu 1 iulie 2012 companiile care eliberează facturi fiscale pentru livrările impozabile, în care valoarea totală a impozitelor depăşeşte suma de 100 000 lei - au obligaţiunea de a înregistra în sistem aceste facturi. Rolul SIA „Registrul general al facturilor fiscale” în administrarea fiscală este unul foarte important, din moment ce condiţionează depistarea operativă şi contracararea cazurilor de evaziune fiscală, respectiv, în acest mod sporeşte civismul fiscal în societate. În particular, acest serviciu previne evaziunea de la plata impozitelor a subiecţilor impunerii cu TVA, prin depistarea facturilor fiscale care nu au la bază operaţiuni economice reale; depistarea operaţiunilor fictive de micşorare a TVA, ca urmare a implementării procedurii de înregistrare instantanee a facturii fiscale eliberate.

Din punct de vedere tehnic, acest sistem permite evitarea omisiunilor sau greşelilor admise de către contribuabili la emiterea facturilor fiscale, adică înregistrarea facturilor fiscale îi motivează să verifice minuţios orice date cuprinse în factura fiscală.

Acest serviciu a fost accesat de către 10 758 companii.

Toate serviciile electronice fiscale, care sunt mai mult de 21 la număr şi au drept scop informarea, dar şi ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor, sunt prestate de Î.S. „Fiscservinform” prin ghişeul unic servicii.fisc.md şi au menirea de a diminua costurile de administrare fiscală pentru antreprenoriat şi cetăţeni, de a asigura disponibilitatea acestor servicii 24/24 şi uşurinţa în exploatarea lor. Utilizarea serviciilor electronice fiscale reduce distanţa, economiseşte timpul şi resursele financiare ale utilizatorului în interacţiune cu SFS.

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul de Apel al Î.S.”Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222.revină la lista noutăţilor


  Noutate 12 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD