Raportarea electronică centralizată către SFS, CNAM și CNAS – forma IPC18

Ghișeul unic de raportare a fost implementat cu scopul de a simplifica procesul de raportare financiară şi statistică prin unificarea mai multor rapoarte destinate diferitor instituții publice.

Astfel, în cadrul platformei recent lansate este integrat formularul electronic „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta — IPC18”, care include informații atât pentru Serviciul Fiscal de Stat, cât și pentru Compania Națională de Asigurări în Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale.

Forma IPC18 înlocuiește în total cinci dări de seamă şi declarații, astfel încât contribuabilii vor interacționa doar cu Serviciul Fiscal de Stat, la depunerea declarațiilor enumerate mai jos:

IRV14 „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta” – se prezintă către Serviciul Fiscal de Stat;

MED08 „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală” – se prezintă către Serviciul Fiscal de Stat;

REV5 „Declarația persoanei asigurate” (include un formular pentru fiecare angajat), inclusiv forma REV-2 (un formular include până la 50 de angajați) – se prezintă către Casa Națională de Asigurări Sociale;

BASS „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii” – se prezintă către Casa Națională de Asigurări Sociale;

Formularul 2-03/l – se prezintă la modificarea relațiilor de muncă dintre angajator și salariat către Compania Națională de Asigurări în Medicină  (accesați link-ul pentru mai multe informații ).

Totodată, în suportul contribuabililor a fost elaborat un ghid video privind utilizarea Ghișeului unic de raportare electronică și modul de completare a Formei IPC18 disponibil pe portalul servicii.fisc.md

Menționam că, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat oferă suportul necesar contribuabililor care au anumite dificultăți în accesarea sau completarea rapoartelor, la numărul de telefon 0 8000 1525.

Noutăţi 18 din 709
11.06.2014
Cu serviciul “Fişa imobilului” vizualizaţi on-line impozitul pe bunurile imobiliare

În conformitate cu art.277 din Titlul VI al Codului fiscal, contribuabilii sunt obligaţi să achite anual impozitul pe bunurile imobiliare pe care le deţin. În acest context, Î.S.”Fiscservinform” prestează acestora serviciul de informare „Fişa imobilului”, disponibil pe portalul servicii.fisc.md, 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă.

Prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia cu privire la bunurile imobiliare pe care le au în posesie, precum şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte.

Accesarea „Fişei imobilului” este posibilă pentru persoanele fizice înregistrate pe portalul servicii.fisc.md şi care au încheiat cu Î.S.”Fiscservinform” un acord de conectare gratuit la serviciile electronice fiscale.

Pentru utilizarea serviciului „Fişa imobilului” este necesar de întreprins următorii paşi:

  1. Efectuaţi autentificarea pe portalul servicii.fisc.md, indicînd loginul şi parola;
  2. Din compartimentul „Persoane fizice” de pe pagina web servicii.fisc.md, accesaţi serviciul „Fişa imobilului”;
  3. În interfaţa de intrare, indicaţi parametrul „Anul” pentru care se solicită fişa şi tastaţi opţiunea „Afişează”.

Suplimentar, aducem la cunoştinţă că în conformitate cu titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, art.282, alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea SIA „Fişa imobilului”, contactaţi Centrul de Apel al Î.S.”Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222.revină la lista noutăţilor


  Noutate 11 din 512 

În atenția contribuabililor!!!

Vă aducem la cunostință că în baza Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40-47 din 09.02.2018) Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” s-a reorganizat prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații.

Prin urmare, portalurile fsi.md și fiscservinform.md nu se mai administrează și au rămas cu scop de informare. Pentru a continua, închideți fereastra dată sau treceți pe site-ul nou.


CTIF.GOV.MD